Çocuğa Kitap Sevgisini Kazandırmanın Yolları

Çocuğa kitap sevgisi aşılama zihinsel ve duygusal zekanın gelişiminde katkısı olan bir süreci içerir. Her anne babanın muhakkak ki istediği ve bunun üzerine çeşitli tedbirler aldığı bir durumdur. Çocuğa ömrü boyunca kazanım olarak göreceği kitap okuma sevgisi gerekli şartlar sağlandıktan sonra farklı yollarla kazandırılabilir.

Çocuğun Okuma Sevgisini Geliştirme Yöntemleri

Çocuğa okuma sevgisi aşılama aşama aşama gerçekleşen bir süreçtir. Bebeklikten itibaren çocuğun gelişim evresi içerisinde taklit yeteneği bulunur. Bu yetenek etrafında yapmış olduğu derinlemesine gözlemler neticesinde çocuğun hareketlerine de yansır. Bu da aile içerisinde anne ve babanın tutumunu gözleyen bir çocuğun varlığını gösterir. Sürekli olarak belirli zaman dilimlerinde kitap okumaya vakit ayıran bir ebeveynin varlığı çocuğunun gözlemlemesi ile beraber kalıplaşan bir davranış haline gelecektir. Bu sayede çocukluktan beri bir kitap alışkanlığı ile büyüyen çocuk zamanla kitap okumanın keyfini de almaya başlayacaktır.

Banner Dictionaries
Çocuğa Kitap Sevgisini Kazandırmanın Yolları 4

Kitap okumak, anne baba veya eğitimci tarafından çocuğa yönelik mantıklı bir sebep sunularak kazandırılmaya çalışıldığında çocuğun dünyasında daha önemli bir konumda bulunur. Onun için çocuğa kitap okumanın hayal dünyasını daha da geliştireceğini daha berrak bir daha iyi bir şekilde hayatı gözlemleyebileceği bir kapasite oluşturduğundan bahsedilebilir. Kitap okuyarak ancak çocuk yaşadığı olayları sorgulayabilir ve doğru çıkarımlarda bulunabilir. Hem duygusal hem zihinsel hem de ruhsal açıdan olumlu yönde gelişim gösterilmesini sağlayan çeşitli kitapların varlığı kaliteli ve ahlaklı bireylerin yetişmesinde önemli bir katkıdır.

Çocuğa Kitap Sevgisi Nasıl Kazandırılır?

Çocuğa kitap sevgisi öncelikle ailede ardından eğitim gördüğü kurumlar da kazandırılabilir. Bu da çocuğun gözünde öğretici ve yönetici konumunda olan bireylerin kitap okumaya yaklaşımı ile ilgili doğru orantılıdır. Düzenli olarak günün belli saatlerinde kitap okumaya vakit ayrıldığında o ev içerisinde çocuk o saati geldiğinde muhakkak ki kitabını okuyacaktır. Bu bir kültür olarak değerlendirilebilir. Zamanla o ailenin iç dinamikleri haline gelen kitap okuma sevgi aşamasına da dönüşecektir. Eğitim hayatında okulda düzenli olarak yapılan kitap okuma saatleri çocuğun zihinsel açıdan gelişimini desteklerken aktif olarak başarı kazanmasında etki eder.

0
Çocuğa Kitap Sevgisini Kazandırmanın Yolları 5

Bir çocuğa kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için;

  • Anaokulu çağındaki bir çocuğa daha çok içerisinde yazıların az ve resimlerin çok olduğu kitaplar tercih edilmelidir.
  • İlkokul ve ortaokul çağındaki bir çocuk için resimlerin az yazıların daha fazla fakat alıştırabilmek amacıyla ince kitaplarla başlangıç yapılmalıdır.
  • Çocuk her yeni kitabı bitirdiğinde kendini daha özgüvenli ve kitaplara daha yakın hissedecektir.

Yetişkinlerde geçerli olan bir durum bireysel ilgi alanı doğrultusunda bir kitap tercih etmektir. Çocuklarda da alıştırma aşamasında bu yöntem kullanılabilir. Bazı çocuklar çok hayalperest, bazıları maceracı, bazıları daha duygusal kitaplardan hoşlanabilir. Çocuğun tarzına yönelik olarak kitap alarak okuması teşvik edilebilir. Bu süreç bir oyun haline getirilebilir. Günlük belirlenen bir hedef oluşturulur. Bu hedef doğrultusunda haftalık veya aylık ödüller konulabilir. Bu süreçte çocuk zamanla kitap okumayı sevecek ve alışkanlık haline getirecektir.

Çocuklara Okuma Alışkanlığı Nasıl Devam Eder?

Çocuklarda okuma alışkanlığını pekiştirme bebeklikten itibaren kazandırılabilir bir süreçtir. O dönemlerde başlayan kitap okuma alışkanlığı çocuğun hem dilsel konuşma mekanizmasında hem zihinsel faaliyetlerin de hem de dil becerisinin gelişerek kelime kapasitesinin arttırılmasında büyük faydaları bulunur. Bu ilerleyen yaşlarda birey haline geldiğinde çocuğun gelişim sürecinin önemli noktalarını da oluşturacaktır.

FYhTm5lWIAEIDE2
Çocuğa Kitap Sevgisini Kazandırmanın Yolları 6

Çocuklarda kitap okuma alışkanlığını geliştirebilmek için kitap okuma saatlerinde bir sınırlandırma getirilerek belirli bir hedef oluşturulabilir.  Anne ve babanın çocuk için oluşturduğu bir özel kitap okuma köşesi kitap okuma alışkanlığını bir ömür devam ettirebilmesindeki büyük faktörlerdendir. Burada şu unutulmamalıdır ki çok kitap okumak değil verimli ve çocuğa uygun bir kitap belirleyebilmek önemlidir. Çocuğun zihinsel, duygusal, psikolojik süreçlerine ve gelişimsel durumuna uygun olarak kitap tercihinde bulunulmalıdır.

Kitap Sevgisi Verirken Unutulmaması Gerekenler

Kitap sevgisi kazandırırken unutulmaması gerekenler arasında çocuğunuzun okuma sürecinde sıkılmaması gelir. Başka bir deyişle kendisini zorlamak, sevmediği kitapları okutmaya çalışmak veya baskı kurmak kitap okuma sevgisi kazanması açısından ciddi sorunlar oluşturacaktır. Bu yüzden seveceği kitapları okutmak, baskı kurmamak ve günlük yaşamına etki edecek türden uygun kitapları seçebilirsiniz.

Rate this post

Yorum yapın