İKM Sözlü Mülakat Soruları

İnfaz ve Koruma Memuru mülakatındaki sorular arasında birçok seçenek yer almaktadır. Mülakata giren kişilere yöneltilen birbirinden farklı sorular bulunmaktadır. Bu soruların yanıtlanması kategorilere göre farklı puanlar alınmasına neden olur. Örneğin Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihine yönelik olan sorulan 20 puan olarak sınıflandırılmıştır.

Fakat kişinin mesleki bilgisi 40 puandır. Dolayısıyla kişiler özellikle puan dağılımına göre yanıt verdikleri takdirde yüksek puan alma oranları da artacaktır. İnfaz ve koruma memuru mülakatı için belirlenen sorular çok çeşitlidir.

İKM Mülakatında Hangi Kategoriler Var?

İKM mülakatı soru kategorileri dört gruba ayrılmaktadır. 4 grup içerisinde puanların dağılımı da farklı olmaktadır. Çoğunlukla infaz ve koruma memuru mülakatında yöneltilen sorular aşağıdaki kategoriler dahilinde belirlenir:

  • Atatürk ilkeleri bilgisi
  • Genel kültür bilgisi
  • İfade yeteneği (anlama yeteneği)
  • Mesleki bilgi derecesi

İKM Mülakatında Puan Dağılımı Nasıl?

İKM Mülakatında Puan Dağılımı Nasıl

İKM mülakatı sorular için puan dağılımı kategorilere göre belirlenir. Mülakatta sadece bilgi seviyesi ölçülmektedir. Aynı zamanda kişilerin davranışları, tutumları, bilgi seviyeleri, ifade yetenekleri ve iletişim yetkinlikleri de ölçülmektedir. Bu sebeple de kişiler sadece verdikleri doğru cevaplardan değil, aynı zamanda ifade iletişim ve anlamı becerilerinden de puan alırlar.

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi hakkında sorulan sorulardan alınacak olan maksimum puan 20 olarak belirlenmiştir. Genel kültür için sorulan sorulardan alınacak olan puan dağılımı ise yine 20 puandır. Kavrama ifade yeteneğin, iletişim becerisi gibi sorulardan da alınacak olan dağılım 20 puandır. En yüksek puan mesleki bilgi sorularında yer alır. İnfaz ve koruma memuru mülakatında mesleki alan soruları 40 puandır.

İKM Mesleki Bilgi Ölçme Mülakat Soruları Nelerdir?

İKM mesleki bilgi kategorisi soruları arasında temel bilgi ve beceriyi ölçmek için sorular belirlenmiştir. Bu sorular arasında tutuklama, emir arama, sorgu ve soruşturma gibi alanlara dair sorular belirlenir. Aynı zamanda tutuklu türlere tutuklulara verilen ceza türleri ve cezalara dair meslek içerisinde bilinmesi gereken detaylar sorulmaktadır. İnfaz ve koruma memuru mülakatında sorular genellikle bilgi seviyesine odaklanır ve infaz hukuku ile ilgili bilgi seviyesi ölçülür.

Ayrıca Bakınız: Zabıt Katibi Mülakat Soruları

Rate this post

Yorum yapın