Nihai Karar Verildi Ne Demek?

Hukukta nihai karar verilmesi son derece önemli bir aşamadır. Bir dava sonucunda verilen kararın nihai olarak verilmesi kararın değiştirilemeyeceğini işaret etmektedir. Ancak sınırlı da olsa bazı kararların değiştirilmesi mümkündür. Nihai karar, hukuk içerisinde elde edilen kanıtların ve hukuki unsurların değerlendirilmesinin ardından verilir. Bu aşamadan sonra yapılabilecek ve izlenebilecek adımları sayısı oldukça kısıtlıdır.

Nihai Karar Değiştirilir Mi?

Nihai kararın değiştirilmesi mümkün olsa da oldukça kısıtlıdır. Hukuk içerisinde nihai kararın değişmesi mümkündür. Ancak bunun için istisnai durumların elde edilmesi gerekir. Sınırlı istisnai durumlar elde edildiği takdirde nihai kararın değiştirilmesi için mahkemeye yeniden başvurulması mümkün olacaktır.

Nihai kararın değişmesinde etkili olan faktörlerden birisi de delillerin ortaya çıkmasıdır. Mahkeme esnasında sunulan delillerden farklı kanıtlar ortaya çıkarıldığı takdirde nihai kararın değiştirilmesi mümkün olacaktır. Ancak bu durum ile karşılaşılmadığı, delillerin değişmediği ve yeni kanıtlar sunulmadığı takdirde kararın değişmesi mümkün olmayacaktır.

Nihai Karar Nasıl Alınır?

Nihai karar almak için belirli bir yetkinliğe ve statüye sahip olmak gerekir. Hukuk sistemi içerisinde verilen nihai karar yetkililer tarafından alınmaktadır. Bu kararı vermek için belirli statüye sahip olmak en önemli şartlar arasında bulunur. Yargı sürecinin ardından sunulan argüman, delil kanıt ve her bir unsur değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeler sonunda anayasaya bağlı olarak verilecek olan son kararlar nihai karar olarak bilinir. Nihai karar mahkeme sonucunda verilmektedir.

Nihai Karar Ne Zaman Verilir?

Nihai Karar Ne Zaman Verilir

Nihai karar verme zamanı davanın sonudur. Mahkeme sürecinde davanın son oturumunda verilen karar nihai karardır. Eğer ara karar verilmemiş ve dava uzatılmış ise son karar nihai olarak devreye girecektir. Bu doğrultuda alınan kararların uygulanması için de yetkililer tarafından yaptırımlar uygulanabilir. Hukukun üstünlüğü ilkesine dayanarak verilen nihai kararlar, objektif ve adil olmak zorundadır.

Nihai Kararı Hukukta Kim Verir?

Nihai kararı veren kişi çoğunlukla hakimdir. Jüri sistemi ile yönetilen mahkemelerde jüri tarafından verilen kararlarda hakim tarafından onaylandığı takdirde nihai karar olarak bilinmektedir. Ancak çoğunlukla hakim tarafından doğrudan verilen kararlar nihai karar olarak kabul edilir.

Hakim ya da jüri tarafından verilen ve mahkemenin son aşamasını oluşturan nihai kararlar bir başkası tarafından verilememektedir. Dolayısıyla yargılama sürecinde en yüksek statüye ve yetkiye sahip olan karar mercii tarafından verilen kararlar nihai karar olarak kabul edilir.

Ara Karar ve Nihai Karar Farkı Nedir?

Ara karar ve nihai karar birbirinden farklıdır. Mahkeme açıldığı andan itibaren dava sürecinde verilen ve son karar olmayan kararlar ara karar olarak bilinmektedir. Ara kararlarda jüri ya da mahkeme tarafından yetkilendirilmiş hakim tarafından verilir. Nihai karar ise ara karardan sonra verilen ve dava sürecinin tamamlanmasını sağlayan son karardır. Nihai karar itiraza kapalı olan karar ve karar uygulanmak zorundadır.

Ayrıca Bakınız: Bilimsel Genelleme Nedir, Nasıl Yapılır?

Rate this post

Yorum yapın