İklim Değişikliği Nasıl Sonuçlar Oluşturur?

İklim değişikliği küresel anlamda yaşanan bir problemdir. Yıllardır gündemde var olan ve tüm dünyayı etkileyen sonuçları her geçen yıl yaşanan farklı iklim krizleri ile kendini gösterir. Ekosistemdeki bu değişiklik devam ettikçe öngörülemez hava olayları, meteorolojik faaliyetler ve çevreye yansıyan bozulmaları artacaktır.

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği doğada var olan potansiyeli olumlu anlamda değerlendirilmeyerek ekosisteme zarar verilmesi sonucunda ortaya çıkan değişikliklerdir. Süreçte her ne kadar insanoğlunun doğa olaylarına ve çevrede gelişen doğal ekosisteme etki edemediği, oluşumun kendi kendine var olduğu söylense de günlük hayatta yapılan bütün alışkanlıklar aslında bu sürecin oluşmasına sebep olmuştur. Hükümetlerarası iklim değişikliği paneli sırasında yapılan tespitlerde bilinçsiz kullanımdan kaynaklı olarak oluşan sera gazları, ozon tabakasını zedeleyen karbondioksit ve metan gazı elverişli olan bu alanın olumsuz etkilenmesine ve küresel olarak sıcaklarda artış yaşanmasına sebep olduğu ortaya konmuştur.

climate change migration 1 2

Yapılan çalışmalarda iklim değişikliğinin ana sebebinin sera gazı emisyonundan kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Burada insan kaynaklı faaliyetlerin böyle bir oluşuma sebep olduğu tespit edilmiştir. Bu iklim değişikliğinin en büyük sebebi olarak endüstriyel olarak üretim yapılan alanlardan çıkan atıkların çevreyi kirletmesi süreci daha da hızlandıran bir aşamaya getirmiştir. Hava, su ve toprak alanlarında oluşan kirlilik önlem alınmazsa ilerleyen yıllarda var olan bu bilinçsizlik ile yaşam alanını tehdit eden bir unsur haline gelmektedir.

İklim Değişikliği Sonuçları Nelerdir?

İklim değişikliği sonuçları iklim değişikliği ile beraber artan hava sıcaklıkları orman yangınlarını arttırmıştır. Bu da çöl arazisinin oluşumuna ve kuraklığın ormanlar olmadığı için daha da artmasına neden olur. Yalnız bu değil yaşanan iklim değişikliği sonucunda doğal güzelliklerin getirilmesi ile turizm sektöründe de azalmalar görülmüştür. Ekim alanları ve tarlaların yaşanan bu iklim krizinden olumsuz etkilenmesi ile elde edilen mevsimsel ve yıllık veriminin azalmasına ve önemli oranda tarım alanlarındaki meyve ve sebze üretiminin yok olmasına neden olmuştur.

İklim değişikliği pek çok canlı neslinin tükenmesine sebep olan bir sonucu meydana getirmiştir. Yapılan raporlamalar neticesinde gelecekte toprak ve su kaynaklarına yönelik olarak kıtlık yaşanacağı, toprak alanlardaki verimsizliğin yiyeceklerde ve besin üretiminde kıtlığa, su alanlarındaki verimsizliğin ise suya erişim de büyük bir zorluk çekmeye sebep olacağı söylenmektedir. Bununla beraber şiddetli bir şekilde kendini gösteren iklim değişikliği aşırı yağmurlara ve bundan kaynaklanan sel ve taşkınlara, dolaylı yoldan pek çok barınak ve ev gibi alanlarda oluşan erozyon ve heyelan gibi doğal felaketlerde gitgide azalmasına neden olacaktır.

İklim Değişikliği Etkileri Nelerdir?

İklim değişikliği etkisi ekosistem içerisinde bitkileri, hayvanları ve insanları olumsuz olarak etkileyen bir döngüye sahiptir. İnsanlar tarafından kullanılan kömür yakıtı, karbondioksit salınımının artmasına sebep olur. Bu atmosferdeki katmanda olumsuz kırılmalara yol açarak iklimsel değişikliğe sebep olur. Süreç içerisinde en büyük iklim değişikliği sıcaklık artışı gibi gözükse de dolaylı yoldan yaşanabilecek büyük kuraklık süreçleri;

  • Şiddetli kasırga ve Tsunami gibi hava olayları
  • Okyanuslarda ve deniz seviyelerinde olan artış ve suyun yükselmesi
  • Okyanuslarda biriken asit oranındaki artış
  • Buzullardaki erime bu doğal süreçte yaşanan zararlı etkilerin bir sonucudur.

İklim değişikliği, dünya genelinde bir dizi olumsuz etkiye neden olan önemli bir sorundur. Bu değişiklikler, atmosferdeki sera gazlarının artışı ve insan faaliyetlerinin doğal ekosistemlere olan etkisiyle ilişkilidir. İklim değişikliğinin sonuçları oldukça çeşitlidir ve çevre, ekonomi, sağlık ve sosyal alanlardakileri görülmektedir.

Birincil etkiler arasında artan saklık, deniz seviyesinde yükselme, kuraklık, sel, fırtına ve orman yangınları gibi aşırı hava olayları yer almaktadır. Yüksek sıcaklıklar tarım verimliliğini azaltabilir, su kaylarını tüketebilir ve doğal yaşamı tehdit edebilir. Deniz seviyesindeki yükselme kıyı bölgelerinde erozyona, tuzlanmaya ve habitat kaybına yol açabilir.

iklim degisikligi 4

İkincil etkiler arasında gıda güvenliği sorunları, ekonomik kayıplar, sağlık sorunları ve göç hareketleri bulunmaktadır. Tarım sektörü iklim değişikliğinden olumsuz etkilenebilir, bu da gıda üretiminde azalmaya ve fiyatların artmasına neden olabilir. Ekonomik kayıplar, doğal afetlerin ve ekosistem bozulmalarının yol açtığı maddi zararlarla ilişkilidir.

Sağlık açısından, iklim değişikli bulaşıcı hastalıkların yaymasını kolaylaştırabilir, hava kirliliği seviyeler artırabilir ve beslenme sorunlarına neden olabilir. Ayrıca, iklim değişikliği toplumlar arasında eşitsizlikleri derinleştirebilir ve zayıf ekonomik koşullara sahip olan ülkeleri daha fazla etkileyebilir.

 

Rate this post

“İklim Değişikliği Nasıl Sonuçlar Oluşturur?” üzerine bir yorum

Yorum yapın