Sivil Toplum Kuruluşu Ne Yapar?

Sivil toplum kuruluşu, belirli alanlarda daha iyi işler ortaya koymak amacı ile halkın birleştirilmesini amaçlayan bir topluluk olarak bilinmektedir. Devlet tarafından gerekli izinlerin alınması halinde kurulan bu kuruluşlar, halkın yaşam standartlarının yükseltilmesini hedeflemektedirler. Bu anlamda günümüzde pek çok sivil toplum kuruluşunun faaliyet gösterdiği görülmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşu Nedir?

Sivil toplum kuruluşu; bağımsız çalışmaları ile birlikte hukuki, sosyal, çevresel, kültürel hedefler doğrultusunda işlev gösteren bir kuruluş çeşidi olarak bilinmektedir. Sivil toplum kuruluşları, temsil etmiş oldukları kitlenin temel haklarını, ekonomik, sosyal ve demokratik menfaatlerini savunmaktadırlar. Bu anlamda amaçları arasında, halkın pek çok konuda daha iyi standartlara sahip olması yer almaktadır.

BgNT7iiCUAAsew9

Sivil toplum kuruluşları; işçi haklarının savunulması, dini konularda bazı gelişmelerin gerçekleştirilmesi, hayır işlerinin yapılması gibi pek çok alanda işlev göstermektedirler. Bu anlamda Türkiye’de pek çok sivil toplum kuruluşunun ortaya çıktığı görülmektedir. Bu kuruluşlar arasında en bilinenlerinden bazıları ise; Kızılay, Yeşilay, AKUT ve LÖSEV’dir.

Sivil Toplum Kuruluşları Neden Önemli?

Sivil toplum kuruluşları (STK’lar), toplumun farklı alanlarında faaliyet gösteren ve kamu yararını amaçlayan örgütlerdir. STK’lar, demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir ve birçok önemli nedenle önemlidir.

Öncelikle STK’lar toplumun ihtiyaçlarını ve sorunlarını belirleyip çözüm üretme potansiyeline sahiptir. Toplumun farklı kesimlerinin sesini duyurmak ve çeşitli konularda farkındalık yaratmak için çalışırlar. Eğitim, sağlık, çevre, insan hakları gibi birçok alanda faaliyet gösteren STK’lar, toplumun gelişimi ve iyileşmesi için önemli bir rol oynar.

İkinci olarak, STK’lar demokratik katılımın ve sivil toplumun güçlenmesine katkıda bulunur. Toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek ortak amaçlar etrafında birleştirirler. STK’lar, bireylerin ve toplulukların demokratik süreçlere katılımını teşvik eder ve toplumsal değişimi destekler.

Üçüncü olarak ise STK’lar hükümetlere dengeleyici bir güç sağlar. Toplumdaki sorunları tespit eder, kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında etkili bir şekilde rol alır. STK’lar, kamu kaynaklarının etkin ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlamak için denetim ve gözetim görevi üstlenir.

Aynı zamanda STK’lar toplumun dayanışma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirir. İhtiyaç sahiplerine destek olur, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturur. STK’lar, dezavantajlı grupların haklarını korur, toplumsal adaletin sağlanması için mücadele eder.

Son olarak, STK’lar demokratik değerleri ve insan haklarını yaygınlaştırır. Eğitim, bilinçlendirme, savunuculuk ve kampanyalar yoluyla toplumun bilinç düzeyini yükseltir ve demokratik değerleri benimsemesine katkıda bulunur.

sped support services

Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri Nelerdir?

Sivil toplum kuruluşlarının kurulma amaçları, genel anlamı itibari ile halkın daha iyi standartlarda yaşama sahip olmasıdır. Bu anlamda sivil toplum kuruluşu görevleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Öncelikli olarak her sivil toplum kuruluşunun belirlemiş olduğu bir misyon bulunmaktadır. Dolayısıyla kuruluşlar, bu misyon doğrultusunda işlevlerini gerçekleştirmektedirler.
 • Bir sivil toplum kuruluşunun görevleri arasında, yurt içinde ve yurt dışında insan haklarını savunmak ve insanları bu anlamda korumak yer alabilmektedir.
 • Misyonları doğrultusunda toplumun gelmesini istedikleri noktaya taşımak adına bazı çalışmalar yapılması da bir sivil toplum kuruluşunun görevleri arasında bulunmaktadır.
 • Suç işleyen kişilerin cezalandırılması ve suç işlenmesinin önlenmesi adına çalışmaları bu kuruluşlar yürütebilmektedir.
 • Belirli konularda kamuoyunun bilinçlendirilmesi adına bazı çalışmaların yapılması, bir sivil toplum kuruluşunun yerine getirmesi gereken görevleri arasında yer almaktadır.
 • Bazı hastalıklara karşı savaşan sivil toplum kuruluşları, bu hastalıkların giderilmesi adına insanlara umut ışığı olmada ve tedavi süreçlerinin kolaylaştırılmasını sağlamada görev alabilmektedirler.

haber899

Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir?

Türkiye’de pek çok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Çeşitli konularda görev alan bu kuruluşlar; sorunların çözülmesinde, toplumdaki eksikliklerin giderilmesinde ve toplumun daha iyi bir statüye yükselmesinde rol oynamaktadırlar. Bu kuruluşlardan bazıları şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Kızılay: Türkiye’de yer alan en eski sivil toplum kuruluşu olarak bilinmektedir. Kan ihtiyaçlarının giderilmesi konusundaki faaliyetleri ile öne çıkmaktadır.
 • TEMA: Erozyonla mücadele edilmesi adına kurulan bir kuruluştur. Doğal ortamların korunması adına da pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir.
 • AKUT: Arama ve kurtarma kuruluşu olarak bilinmektedir. Sel, deprem, kaza gibi olayların ardından arama çalışmalarına katılan gönüllüler ile birlikte işlevini sürdürmektedir.
 • LÖSEV: Kan ve lösemi hastalığına sahip olan çocukların sağlık ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması adına açılan bir kuruluştur.
 • YEŞİLAY: Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıkların bıraktırılması adına çalışmalar düzenleyen sivil toplum kuruluşları arasında yer almaktadır.
Rate this post

Yorum yapın