Shifting Nasıl Yapılır, Yöntemleri Nelerdir?

Shifting deneyimi özellikle sosyal medyada popüler hale gelmiştir. Kuantumu baz alan ve bu doğrultuda ise fiziksel sınırları aşmak olarak kabul edilen bir terimdir. Bu terim sosyal medya platformları (Twitter, TikTok vb.) ve aynı zamanda blog içeriği hazırlanan internet sitelerinde ün kazanmıştır.

Shifting yapabilmek için meditatif olarak insanların bilinçlerini hazırlaması gerekir. Farkındalık kazanılması ve fiziksel olarak ayrım yaşayabilmek için düzen oluşturulmalıdır. Düzenin oluşturulmadığı noktada Shifting yapmak ve nihai olarak shifter sıfatına ulaşmak zor olacaktır.

Shifter Kime Denir?

Shifter denilen kişiler herhangi bir sorun ile karşılaşmadan shifter yapabilen kişilerdir. Genellikle genç bir kitleden oluşan shifter’ler aynı zamanda TikTok gibi platformları aktif olarak kullanırlar. TikTok Shifting, reality Shifting gibi isimler ile de bilinen Shifting, günümüzün popüler konularından biridir. Gerçekliğini değiştirebilen kişilere shifter denilmektedir.

Shifting Yapma Yöntemleri Nelerdir?

Shifting yapmak için yöntemleri bilmek gerekir. Metotlar özel olarak keşfedilmiştir ve bu sebep ile de yer değiştirmek isteyenlere uzmanlar tarafından adımları takip etmeleri önerilir. Shifting sadece zihinsel bir etkinliktir. Düşünme biçiminin değişmesi, kendini farklı bir evrende hayal etme gibi aşamaları bulunur. Bu sebep ile de Shifting yapıldığında kişiler öncelikle zihinsel olarak bir rejim uygulamalıdır. Shifting yapma aşamaları şu şekilde açıklanabilir:

  • Bilinçlenme: Shifting için ilk adım bilinçlenmedir. Bilinçlenme sağlandıktan sonra yavaş yavaş aşamalar ilerler. Deneyim kazanmak isteyenlerin acele etmemesi gerekir.
  • İzafiyet: Bu aşamada kişilerin kendilerini hayal dünyasında görmeleri gerekir. Zihni hedeflenen unsura yönlendirmek ve ardından düşünmeye başlamak bu evreyi kapsar. Bir nevi meditasyon aşaması olan izafiyet aşamasında kişiler düşüncelerini yönlendirmeyi de öğrenirler.
  • Yazılı Bilinçlendirme: İzafiyet aşamasının ardından kullanılabilecek bir diğer metot ise yazılı bilinçlendirme aşamasıdır. Bu yöntemde kişiler soyut olarak düşünce içerisindeyken shifting yapmakta zorlanıyorlar ise bu durumda yazı yazarak bilinç akışını değiştirmeyi deneyebilirler. Bu yöntemle kendilerini somut bir hayalin içerisine eklemeli ve ardından shifting için düşünce tarzlarını değiştirmeye başlamalıdırlar.

Kimler Shifter Olabilir?

Kimler Shifter Olabilir

TikTok Shifter olanlar aşamaları takip eden kişilerdir. Shifting yapabilmek için herhangi bir yaş ayrımı bulunmamaktadır. Aynı zamanda cinsiyet ayrımı da olmayan bir alandır. Shifting yapmak isteyen kişiler genellikle gençlerdir. Tiktok gibi sosyal medya platformlarının gençler tarafından ağırlıklı olarak kullanılması nedeniyle bu tarz yeni nesil girişimleri deneyenlerden çoğunlukla genç kitle olmaktadır.

Gençlerin yanı sıra orta yaşlı olan kişiler de yine shifting için deneme yapabilmektedir. Dolayısı ile kimler shifting olabilir sorusuna verilecek olan yanıtlar, yaş, cinsiyet ve yaşanılan bölge gibi bilgilerden bağımsızdır. Hayal gücü yüksek olan birçok kişi rahatlıkla shifting yapabildiğini dile getirmektedir.

Shifting ve Meditasyon Aynı Mı?

Shifting ve meditasyon birbirine benzeyen iki farklı aktivitedir. Shifting yapabilmek için meditatif yollar takip edilir. Dolayısı ile kişiler dolaylı yoldan meditasyon yaparlar. Rahatlamak, zihni boşaltmak ve odaklanabilmek için meditasyon önemli bir faktördür. Bu neden ile de çoğu kişi meditasyonu süreçlerine dahil eder. Meditasyon süresini ve shifting aşamalarını kişiler kendileri belirleyebilir. Bu durumun yarattığı özgürlük nedeni ile çoğu kişi ortalama 10 dakika meditasyona vakit ayırmaktadır.

Realite Değişikliği Ne Anlama Gelir?

Realite değişikliği shifting ile elde edilen bir sonuçtur. Bu sonuca ulaşmak için odaklanma çalışmaları da yapılır. Shifting’in bir diğer adının realite shifting olmasının nedeni de algının değişmesidir. Bireylerin istedikleri yaşamı, zihinlerinde hayal etmesi ve orada olduklarını düşünmeleri, zihinsel ama gerçek bir evren yaratmaları shifting ile olur.

Ayrıca Bakınız: Uzaktan Çalışma Verimliliği Arttırma Yöntemleri

Rate this post

“Shifting Nasıl Yapılır, Yöntemleri Nelerdir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın