Zabıt Katibi Mülakat Soruları

Zabıt katipleri için mülakat yapılmakta olup sorular spesifik olarak belirlenmemektedir. Mülakat esnasında sorulan sorular zabıt katibi adayının bilgi, beceri ve tutumunu ölçmek üzerine kurgulanır. Bu sebep ile de zabıt katipliği mülakat soruları çoktan seçmeli ve açık uçlu olarak belirlenir. Odaklanmalarından yazım kurallarına kadar birçok soru yönetilmekte ve bu sorulara başarılı yanıtlar veren kişilerin zabıt katipliği süreci yetkililer tarafından onaylanmaktadır.

Zabıt Katibi Nedir?

Zabıt katibinin açıklamasını merak eden birçok kişi bulunmaktadır. Zabıt katiplerinin çalıştığı alanlar oldukça spesifiktir. Hukuk ile iç içe çalışan zabıt katiplerinin birçok görevi bulunur. Kayıt tutmak ve tutulan kayıtları düzenlemek, zabıt katiplerinin işleri arasında yer alır.

İcra tutanaklarından resmi yazışma evraklarına kadar birçok belgeden onlar sorumludur. Önemli bir iş olması nedeni ile bu işi yapacak olan kişiler seçilmeden önce farklı mülakatlara katılmaları gerekir. Zabıt katipleri hukuk hakkında bilgi sahibi olan ve uzmanlığını bu alanda yapan kişilere denilmektedir.

Zabıt Katibi Ne Yapar?

Zabıt katibinin işleri ve sorumlulukları profesyonel olarak çalıştığı alana bağlıdır. Zabıt katiplerinin görevleri ve sorumlulukları şu şekilde açıklanabilir:

 • Resmi evrakların yazılması, düzenlenmesi ve muhafaza edilmesi noktasında görevlidirler.
 • Hakimlerden ve savcılardan gelen talepleri değerlendirir ve bu talepler doğrultusunda belirli belgeleri yetkili merciye sunarlar. Bu esnada belge hazırlamak, belge araştırmak ve belge sunmak asli görevleri arasındadır.
 • Mahkeme tarafından kayıt altına alınan belgelerin saklanması, muhafaza edilmesi ve korunması onların sorumluluğundadır.
 • Mahkemelerde tutulan tutanakların doğru ve eksiksiz olarak saklanması, yine zabıt katiplerinin görevleri arasında yer alır.
 • Mahkemelerde verilen kararların sesli ve yazılı olarak kaydedilmesi, bilgisayarda hem dijital olarak hem de geleneksel saklama yöntemleriyle fiziksel olarak korunmasından sorumludurlar.

Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Zabıt Katibi Nasıl Olunur

Zabıt katibi olmak için alınması gereken eğitimler ve girilmesi gereken sınavlar bulunmaktadır. Zabıt katibi olmak isteyen kişilerin mutlaka ön lisans ya da lisans mezunu olması gerekir. Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen bölümlerden mezun olmaları önem taşımaktadır. Çoğunlukla hukuk bölümünden mezun olan kişiler zabıt katibi olabilir. Bunun yanı sıra açık öğretim sınıflarında yer alan adalet bölümleri de okunabilir.

Açık öğretimde yer alan sınıflar ön lisans sınıflandır dolayısıyla ön lisans derecesini bitiren kişiler daha sonra lisans eğitimlerini tamamlamak için yatay geçiş ya da yeniden sınava girme gibi yöntemleri tercih edebilir. Mezuniyet işlemleri tamamlandıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından açılan sınavlara girilmesi gerekmektedir. Sınavlara giren ve aynı zamanda bu sınavlardan başarılı sonuçlar alan kişiler zabıt katipliği mesleğini icra etmeye başlayabilir.

Zabıt Katibi Mülakatında Neler Sorulur?

Zabıt katibi için belirlenen sorular mülakat aşaması için önem taşır. Zabıt katibi olmak isteyen kişiler için düzenlenen mülakat soruları her sene farklılık gösterebilmektedir. Bu sorular açık uçlu sorulardır ve kişilerin bilgi seviyesini aynı zamanda dikkatlerini, hafızalarını ve dil bilgilerini sorgulamak üzerine düzenlenir. Zabıt katibi olmak isteyen kişilerin mutlaka mülakattan yüksek puanlar alması gerekir. Mülakatta yüksek puan almayan ya da başarısız olan kişiler, zabıt katibi olmak için yeniden sınava girmelidir. Mülakat esnasında spesifik olarak dikkat edilen bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Genel kültür seviyesi
 • Davranış tutumluluğu
 • Problem ve kriz çözme becerisi
 • Etkili iletişim becerisi
 • Dil bilgisi
 • Yazım kurallarına hakim olup olmama
 • Hukuk bilgisi
 • Dikkat seviyesi

Zabıt Katipliği Yapamayan Kişiler Kimlerdir?

Zabıt katibi olamayan kişiler arasında belirli kurallar bulunmaktadır. Kurallara uymayan kişiler ve özellikleri taşımayanlar, zabıt katipliği için başvuru yapamamaktadır. Zabıt katipliği yapamayan kişiler şu şekilde sınıflandırılır:

 • Ön lisans ya da lisans mezuniyeti bulunmayan
 • Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayan
 • Sabıka kaydı temiz olmayan

Kişilerin zabıt katipliği yapmasına izin verilmemektedir.

Zabıt Katibi Kaç Yılda Olunur?

Zabıt katibi olma süresi eğitim ve KPSS süreçlerini takip etmektedir. Lisans eğitimi hukuk üzerinden alındığı takdirde bu eğitim süresi 4 yıl boyunca devam edecektir. 4 yıllık sürecin ardından KPSS sınavına girilmesi, mülakatlara girilmesi ve ardından atama yapılması ortalama bir yıllık süreci baz almaktadır. Dolayısıyla zabıt katipliği yapmak isteyen kişiler eğitim hayatlarına başladıkları günden itibaren ortalama 5 ile 6 yıl içerisinde meslek edinebilirler.

Ayrıca Bakınız: Gardiyanlık Sözlü Mülakat Soruları

Rate this post

“Zabıt Katibi Mülakat Soruları” üzerine 2 yorum

Yorum yapın